CGIS PLANNING

Phần mềm quản lý các nghiệp vụ quy hoạch mọi lúc, mọi nơi từ trình duyệt Web hoặc từ ứng dụng di động. CGIS Planning cho phép người dùng có thể truy vấn thông tin quy hoạch sử dụng đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật; cung cấp các công cụ quản lý thẩm định hồ sơ, phân tích quy hoạch để hỗ trợ ra quyết định; cập nhật dữ liệu thời gian thực khi thực hiện khảo sát...